Υπηρεσίες Μουσικής Παραγωγής

- Ηχογράφηση

- Επεξεργασία Ήχου

- Επεξεργασία Φωνής

- Δημιουργία Τραγουδιού

- Mix&Master

- Remix

Σε όλες τις υπηρεσίες βασική πρυπόθεση για το κόστος είναι ο αριθμός των stem.